Banner-House-of-Nutriton

ALV verplaatst naar 13 oktober, aanmelden vooraf verplicht!

Zoals we eerder hebben bericht, zag het bestuur zich genoodzaakt de voor dinsdagavond j.l. geplande ledenvergadering uit te stellen in verband met de nieuwe corona-beperkingen. Er is een nieuwe datum vastgesteld: op dinsdag 13 oktober, aanvang 19.30 uur. Let op: om de ALV bij te wonen, moet je je uiterlijk 4  oktober aanmelden.

De ALV vindt plaats op dezelfde locatie en met de agenda en stukken die reeds op 19 september aan de leden verstuurd zijn. Dit is onder voorbehoud omdat de mogelijkheid bestaat dat we opnieuw dienen in te spelen op de ontwikkelingen aangaande corona.

Om als bestuur indien noodzakelijk, bijtijds de opties en alternatieven voor een normale ledenvergadering te kunnen afwegen, vragen wij jullie begrip voor onderstaande verzoeken:

  1. Degenen die de ALV op 13 oktober willen bijwonen, moeten zich uiterlijk zondag 4 oktober via de mail aanmelden bij onze secretaris Tom Schimmel tschimmel1952@kpnmail.nl
  2. Vragen over de toegezonden stukken, punten voor de rondvraag, dan wel voorstellen door de leden moeten ook uiterlijk zondag 4 oktober via de mail worden ingediend bij Tom Schimmel.  

    Het bestuur

Reageren niet mogelijk.